Aktualności

Spółdzielnia Handlowo- Usługowa w Kłaju zakończyła swoje funkcjonowanie w roku 2016 dodatnim wynikiem bilansowym, lecz należy podkreślić że rok 2016 był rokiem wymagającym od nas wiele wysiłku by wypracować założone zadania finansowo-gospodarcze. Przed nami rok 2017, na który opracowaliśmy nowe plany finansowo-gospodarcze. Plan finansowo-gospodarczy określa oczekiwaną przyszłą działalność i sytuację ekonomiczną Spółdzielni wyrażoną w pieniądzu (wartościowo) za pomocą kategorii stosowanych w rachunkowości i finansach. Odzwierciedla zatem liczbowo przewidywane skutki działalności Spółdzielni przy uwzględnieniu spodziewanych czynników zewnętrznego rozwoju w otoczeniu (koniunktura -zastój, powstająca konkurencja,). Reasumując, aby opracować i wykonać założony plan finansowo-gospodarczy potrzebna jest ogromna wiedza przewidywania rynku, który jest bardzo dynamiczny i obejmuje również obszary wiejskie, na których pracujemy. Duża konkurencja, która występuje w handlu art. spożywczymi dotyka w znacznej mierze również naszą Spółdzielnię. Rynek handlu detalicznego, spożywczego pomimo że jest już nasycony nadal się rozwija. Można więc oczekiwać dalszych nowych wejść na nasz rynek znaczących, w skali światowej operatorów sieci handlowych. Rok 2017 może więc być jeszcze trudniejszy, gdyż powstanie nowy sklep o dużej powierzchni handlowej w centrum Kłaja, który dla nas będzie dużą konkurencją. Liczymy się również z konkurencją związaną z rozbudową sklepu Point przy stacji PKP. Jesteśmy zdeterminowani do walki z konkurencją poprzez promowanie swoich towarów robienie promocji, zwiększanie asortymentu oraz wysoką jakością obsługi.

Spółdzielnia zatrudnia 48 etatowych pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zorganizowane przez Akademię Umiejętności

Eurocash franczyza w Warszawie. Dzięki tym szkoleniom mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wyróżnia się wysoką jakością obsługi klienta przyciągając oraz pozyskując nowych. Dbamy o wysoką jakość towarów fresh wysoka jakość świeżyzny” co pozwala nam również konkurować z innymi sklepami. Eurocash gwarantuje dostawy świeżego towaru, my zaś gwarantujemy jego jak najlepszą ekspozycję i dbamy o niego tak aby przyciągał wysoką jakością i wzrokiem. Jesteśmy Spółdzielnią z tradycjami i 70-letnim doświadczeniem w prowadzeniu handlu art. spożywczymi, poza tym jesteśmy otwarci na wszelkie nowości i sugestie.

Nasze sklepy Delikatesy Centrum w Kłaju, Targowisku i Stanisławicach są naszą wizytówką nie tylko na terenie Gminy Kłaj ale również w sieci Delikatesy Centrum, gdzie funkcjonuje 1200 sklepów.

Jesteśmy zawsze w czołówce najlepszych 100 sklepów w sieci Delikatesy Centrum zdobywając 5 gwiazdek w każdym roku. Świadczy to w głównej mierze o zaangażowaniu naszych pracowników i ich staraniach na rzecz naszej Spółdzielni. Nasza Spółdzielnia ceni kreatywność, pasję, i zaangażowanie na rzecz innych. Dlatego co roku wspieramy ludzi i organizację podejmujące wartościowe inicjatywy w sferze sportu, kultury i aktywności społecznej z regionu naszej gminy. Aktywnie wspieramy wszelkie działania i inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży, wspomagamy lokalne instytucje, imprezy społeczne, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły. Pomoc udzielana jest w formie finansowej oraz w formie darowizn rzeczowych. Należy zatem podkreślić, iż każdy kto robi zakupy w naszych Delikatesach Centrum przyczynia się po części do sponsorowania jakże ważnych przedsięwzięć.

Spółdzielnia Handlowo-Usługowa dzięki swojej stabilnej polityce potwierdza, że strategia oparta na dywersyfikacji, umożliwia prowadzenie biznesu na solidnych podstawach by jednocześnie elastycznie reagować na zmiany. Dzięki tej strategi osiągamy odpowiedni efekt w naszym obszarze, co pozwala rysować ambitne plany rozwoju i wzmacniania pozycji na lokalnym rynku.

Naszym celem nie jest maksymalizacja zysków ale dbanie o tradycje, nowoczesność i lepszą przyszłość. Wiemy z długoletniego doświadczenia, że musimy liczyć głównie na siebie, na własną wiedzę, pomysłowość, pracowitość, być przyjaznym dla naszych klientów których zapraszamy na codzienne zakupy do naszych Delikatesów Centrum.

Opracował:

Zarząd Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju