DZIEŃ DZIECKA

Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju jako współorganizator gminnego dnia dziecka serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz całe rodziny do wzięcia udziału  w sportowej imprezie zorganizowanej z okazji dnia dziecka w dniu 4.06.2016r.

REGULAMIN VI BIEGU RODZINNEGO:

I.  Organizator:

1.Gmina Kłaj

Współorganizatorzy:

  1. Klub Sportów Wrotkarskich Rol-ka
  2. Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie
  3. Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju – Delikatesy Centrum w Kłaju

II. Cele imprezy:

1.Popularyzacja jazdy na rolkach oraz biegów, jako naturalnej i rodzinnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

2.Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy.

3.Integracja młodzieży i dorosłych we wspólnych sportowych zmaganiach

4.Promocja Gminy Kłaj i regionu.

III.Termin i miejsce zawodów

Dnia  04.06.2016r w Kłaju, (biuro zawodów-parking obok Urzędu Gminy Kłaj, czynne od godz. 10:00-11:00)

Start i meta na ul. Płachcińskiego (obok parkingu)

IV.Trasa zawodów

1. dla dzieci 6-8 lat – ul.Płachcińskiego –200m

Biegi: Start w stronę stacji kolejowej 100m i powrót na metę 100m

Rolki: Start w stronę stacji kolejowej 100m i powrót na metę 100m

2.dla dzieci 9-10 lat – ul Płachcińskiego – 1000m

Biegi: Start w stronę stacji kolejowej, nawrót wokół pachołka i powrót na metę

 Rolki: Start w stronę stacji kolejowej, nawrót wokół pachołka i powrót na metę – 1000m

3.dla dzieci 11-13 lat – ul. Płachcińskiego

Biegi: Start w stronę stacji kolejowej, nawrót wokół pachołka i powrót na metę- 1000m

Rolki: Start w stronę  stacji kolejowej, nawrót wokół pachołka i powrót na metę-1000m

4.dla młodziezy od 14-16 lat oraz 17 i więcej

Biegi:Start na ul Płachcinskiego, w stronę stacji kolejowej, ul.Kolejowa, ul.Gradobicie, rondo w centrum Kłaja i meta na ul.Płachcińskiego-3,6km

Rolki:Start na ul.Płachcińskiego, w stronę stacji kolejowej, ul.Kolejowa, ul.Gradobicie. rondo w centrum Kłaja i meta na ul.Płachcińskiego-dwa okrążenia po 3,6 km=7,2 km

V. Klasyfikacje

  1. Dzieci – dystans około 400m.(od urzędu gminy w kierunku stacji 200m i powrót)

* 6-8 lat (rok urodz.od 2010-2008)/dziewczynki, chłopcy/(biegi, rolki)

2.  Dzieci-dystans około 1000m. (od urzędu gminy do stacji kolejowej i powrót) (biegi i rolki)

9-10 lat (rok urodz. od 2007 do 2006)/ dziewczynki, chłopcy

* 17-25 lat (rok urodz. od 1999 do 1991)/dziewczynki, chłopcy/

* 26 i więcej(od roku urodz.1990)/kobiety, mężczyźni/

3. Młodzież, dorośli – dystans 3,6 km (biegi)

* 14-16 lat (rok urodz. od 2002 do 2000/dziewczynki, chłopcy/

* 17-25 lat (rok urodz. od 1999 do 1991/dziewczynki, chłopcy/

* 26 i więcej (od roku urodz.1990)/kobiety, mężczyźni/

4. Młodzież, dorośli –dystans 7,2 km (biegi)

* 14-16 lat (rok urodz. od 2002 do 200/dziewczynki, chłopcy/

*17-25 lat (rok urodz.od 1999 do 1991/dziewczynki, chłopcy/

*26 i więcej (od roku urodz. 1990)/kobiety, mężczyźni/

5. Przedszkolaki- dystans około 200m (trasa pod Ośrodkiem Zdrowia/dziewczynki, chłopcy/

dzieci do 5 lat (rok urodz.od 2010)/dziewczynki, chłopcy/

VI.Program zawodów

10.00-11.00 – rejestracja i odbiór kart startowych uczestników zawodów

11.00 – start na dystansie 400m dzieci do lat 8 (rolki)

11.10 – start na dystansie 400m dzieci do lat 8 (biegi)

11.20 – start na dystans 1000 m grupy dzieci od 9-13 lat (rolki)

11.25 – start na dystans 1000 m grupy dzieci od 9-13 lat (bieg)

11.45 – start na dystansie 7,2 km grupy od 14 lat (rolki)

12.00 – start na dystansie 3,6 km grupy od 14 lat (biegi)

12.30 – bieg przedszkolaka i mam z wózkami

VII. Zakończenie zawodów

15.00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych grup wiekowych i zakończenie zawodów

UWAGA: Dzieci będą startowały wraz z innymi grupami wiekowymi, ale nagrodzone zostaną w swoich kategoriach wiekowych i dodatkowo z podziałem na chłopców i dziewczynki zgodnie z regulaminem (klasyfikacja) Rozdamy 72 nagrody za miejsca na podium oraz nagrody pocieszenia, każde dziecko coś dostanie :)

VIII. Warunki uczestnictwa

1. W wyścigach mogą brać udział osoby pełnoletnie.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie za pisemną zgodą prawnego opiekuna, formularze zgłoszeniowe będą dostępne w biurze zawodów w dzień zawodów.

3. Każdy uczestnik wyścigu na rolkach musi posiadać kask na głowie, oraz powinien posiadać ochraniacze na ręce i kolana.

4. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników VI wyścigu na rolkach oraz biegów obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z wyścigu

i opublikowania na gminnej stronie oraz w prasie lokalnej.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie wyścigu.

4. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Wyniki zawodów będą opublikowane na stronie internetowej urzędu gminy oraz na facebooku „Kłaj na rolkach”

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

10. Trasa będzie oznakowana, obowiązuje ruch prawostronny.

11. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy lub odwołania przejazdu ze względu na czynniki zewnętrze, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.

13. Udział w zawodach jest bezpłatny.