Konkurs rysunkowy

Delikatesy Centrum w Kłaju i Stanisławicach ogłaszają konkurs rysunkowy o tematyce  „Sklep moich marzeń”

Terminy konkursu:

W Stanisławicach od 10.05.2016r do 23.05.2016r

W Kłaju od 10.05.2016r do 27.05.2016r

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich możliwości twórczych, których inspiracją jest sklep, rozwijanie wyobraźni dzieci oraz ich pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa klasy od 1-6 oraz gimnazjum.
 2. Format prac -A3.
 3. Technika wykonania: rysunek, malarstwo,techniki mieszane.
 4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne.
 5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy:imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres placówki, e-mail, telefon kontaktowy.
 6. Prace należy dostarczyć do sklepu Delikatesy Centrum w Stanisławicach w terminie do 23 maja lub w Kłaju do 27 maja.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: W Stanisławicach w dniu 28 maja podczas imprezy z okazji dnia dziecka o godzinie 16.00 – w Kłaju w dniu 4 czerwca podczas imprezy z okazji dnia dziecka o godzinie 14.00
 8. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, walory artystyczne.
 9. Prace  oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:przedszkole, szkoła podstawowa klasy od 1-3, gimnazjum. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane  trzy nagrody, jedna nagroda główna i dwie nagrody pocieszenia.
 10. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora.
 11. Przyniesione prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów artystycznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!