„Lokalni Herosi” 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie Niepodległości

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę to czas wyjątkowy.

W całym kraju przez cały rok Jubileuszowy miały miejsce nie tylko uroczystości patriotyczne ale również biegi, pochody i inne inicjatywy środowiskowe.

Z tej okazji Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kłaj przystąpiła do projektu „Lokalni Herosi” – 100 inicjatyw na 100-lecie Niepodległości organizowanego przez firmę Eurocash z którą współpracujemy między innymi w sieci sklepów Delikatesy Centrum przeznaczając na ten cel kwotę 1 500 000,- zł w całym kraju. Projekt został opracowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj wspólnie ze Spółdzielnią i została zgłoszona

inicjatywa w grancie do 10 tys. zł w obszarze tematycznym w dziedzinie sport o nazwie Szach. Mat! W Plenerze. Projekt został pozytywnie zaakceptowany w miesiącu sierpniu 2018r i od 15.08.2018r do 14.10 2018r rozpoczęło się głosowanie

na inicjatywę przez lokalną społeczność tj. klientów sklepu Delikatesy Centrum w Kłaju zgodnie z regulaminem projektu. Głosowanie przebiegło bardzo rzetelnie a kierowane i pilotowane było przez sprzedawców Delikatesów Centrum w Kłaju, którzy informowali klientów, że głównie od nich zależy uzyskanie grantu 10 tys. zł w 100-lecie Niepodległości dla lokalnej społeczności Kłaja na inicjatywę Szach.Mat! W Plenerze. 09.11.2018r podsumowano projekt w Warszawie i udało się Delikatesom

Centrum w Kłaju prowadzonymi przez Spółdzielnię Handlowo-Usługową w Kłaju zwyciężyć i zostać „Herosem Lokalnej Społeczności” na 71 miejscu z oddanymi głosami 17 714 w obszarze tematycznym sport i otrzymałyśmy grant w wysokości 10 tys. zł na inicjatywę. Ewaluację i zakończenie projektu planujemy od 1 marca 2019r

do 31 sierpnia 2019r i będzie to najlepszy czas na świętowanie inicjatywy.

Rezultatem projektu będzie:

  • powstanie plenerowych szachów: stacjonarne stanowisko – 1 stolik do gry w szachy z szachownicą a także przenośna, mobilna szachownica (mata) o wymiarach około 4mx4m i plenerowe figury szachowego
  • stworzenie dodatkowej formy do rozwoju szachowej pasji
  • poznanie historii szachów – prezentowanie najwybitniejszych, historycznych partii szachowych
  • wzrost zainteresowanych grą w szachy we wszystkich grupach wiekowych i integracja międzypokoleniowa
  • stworzenie możliwości do pokazania swoich umiejętności szerszemu ogółowi mieszkańców
  • upowszechnienie gry w szachy wśród lokalnej społeczności
  • wzmocnienie więzi rodzinnych, sąsiedzkich, wzrost nawiązanych relacji wśród pasjonatów sportu

Wszystkie wymienione rezultaty, ze względu na trwałość inwestycji będą miały długotrwały charakter.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj oraz Delikatesy Centrum w Kłaju składają serdeczne podziękowanie wszystkim , którzy rzetelnie i systematycznie głosowali na projekt Szach.Mat! w Plenerze dzięki czemu Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju zwyciężyła i została Lokalnym Herosem w konkursie 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie Niepodległości wygrywając grant w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na projekt dla lokalnej społeczności wsi Kłaja.