Historia

Historia Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Kłaju.

Pierwsze wzmianki o działalności spółdzielczej w Kłąju sięgają roku 1945. Wynika to z  zapisów Złotej Księgi czyli pisanej nadal Kroniki, bezcennego źródła jakże ważnych faktów historycznych.
Wówczas to, powstają Kółka Rolnicze, które prowadzą swoje własne sklepy. W okresie międzywojennym posiadają już swoją składnicę w Bochni, w której dokonują zaopatrzenia swoich sklepów.W roku 1920 Sejm uchwala pierwszą ustawę o spółdzielczości. W oparciu o nią tuż po wojnie, bo w roku 1945, powstają pierwsze spółdzielnie. Rok później zaczynają ze sobą współpracować oraz się łączyć. Z połączenia kilku ówczesnych spółdzielni na terenie Gminy powstaje Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłąju,  rejestrując się 15 czerwca 1948 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.
Początki nie są łatwe, lecz dzięki dobrej organizacji i wytężonej pracy ludzi, Spółdzielnia szybko rozwija się i powiększa swój majątek umacniając przy tym swoją pozycję w Gminie. W tym czasie w kraju mamy 14 województw i 314 powiatów.
ZOBACZ CAŁĄ HISTORIĘ