Historia

Historia Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Kłaju.

Pierwsze wzmianki o działalności spółdzielczej w Kłąju sięgają roku 1945. Wynika to z  zapisów Złotej Księgi czyli pisanej nadal Kroniki, bezcennego źródła jakże ważnych faktów historycznych.
Wówczas to, powstają Kółka Rolnicze, które prowadzą swoje własne sklepy. W okresie międzywojennym posiadają już swoją składnicę w Bochni, w której dokonują zaopatrzenia swoich sklepów.W roku 1920 Sejm uchwala pierwszą ustawę o spółdzielczości. W oparciu o nią tuż po wojnie, bo w roku 1945, powstają pierwsze spółdzielnie. Rok później zaczynają ze sobą współpracować oraz się łączyć. Z połączenia kilku ówczesnych spółdzielni na terenie Gminy powstaje Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłąju,  rejestrując się 15 czerwca 1948 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.
Początki nie są łatwe, lecz dzięki dobrej organizacji i wytężonej pracy ludzi, Spółdzielnia szybko rozwija się i powiększa swój majątek umacniając przy tym swoją pozycję w Gminie. W tym czasie w kraju mamy 14 województw i 314 powiatów.

Intensywny rozwój Spółdzielni następuje w latach 50-tych i 60-tych. Powstają nowe sklepy w każdej wsi, buduje się bazę magazynową i budynek administracyjno-restauracyjny w Kłaju, a w Szarowie uruchomiona zostaje piekarnia w wynajmowanym budynku. Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kłaju obejmuje handel w całej Gromadzie.Piętnastego czerwca 1968 roku Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłaju obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia.

Mamy rok 1975. – to okres dużych zmian organizacyjnych i administracyjnych.Nastąpił kolejny podział administracyjny na 49 województw, likwidacja powiatów i reaktywacja Gmin. Powstają pomysły połączenia naszej Spółdzielni z GS Niegowić, a później z Powiatową Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Bochni.  W efekcie tych działań Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  w Kłąju, zostaje przyłączona do Rejonowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niepołomicach jako Oddział Kłaj. Członkowie Spółdzielni jednak dzielnie walczą z tą decyzją  i 1 stycznia 1981 roku reaktywują GS „Samopomoc Chłopska” w Kłaju.
Lata 1978 do 1988 to największy rozwój Spółdzielni.  Buduje się piekarnia i nowe pawilony handlowe w Kłąju, sklepy w Stanisławicach, Łężkowicach, Szarowie, oraz baza magazynowa w Targowisku. To sukces ludzi, którzy w tym czasie pracowali i działali na rzecz rozwoju Spółdzielni. W okresie tym pracowało w Spółdzielni około 200 osób.
W 1988 roku Spółdzielnia obchodzi już 40- lecie swojej działalności i otrzymuje od członków Spółdzielni sztandar z którego do dnia dzisiejszego jesteśmy dumni.
Niekorzystne zmiany po 1989 roku związane z transformacją oraz wprowadzenie wolnego rynku, znacznie ograniczają działalność gospodarczą spółdzielni i pogarszają jej wyniki ekonomiczne. Spółdzielnia aby przetrwać,  musi podjąć drastyczne kroki – zrezygnować z usług, skupu, działalnościkulturalnej i gastronomicznej oraz ograniczyć działalność handlową.W latach 1990 Spółdzielnia była zmuszona sprzedać również nierentowną bazę magazynową aby szybko spłacić kredyt zaciągnięty na budowę inwestycji w latach ubiegłych,bo szlejąca inflacja około 600% mogłaby doprowadzić nawet do likwidacji Spółdzielni jak to miało miejsce w innych Spółdzielnach w kraju.  Wielkim sukcesem jest to, że Spółdzielnia mimo wszystko dalej działa i obronną ręka przeszła przez ten trudny okres reformy gospodarczej.
Od 1999 roku następuje widoczny rozwój Spółdzielni i systematyczna poprawa wyników ekonomiczno- finansowych . Zarząd podejmuje trudną decyzję o sprzedaży nierentownej części majątku i  inwestuje w modernizację  i uruchomienie sklepu franczyzowego Delikatesy Centrum w Kłaju oraz remont pozostałych obiektów Spółdzielni, jak również zakup nowej nieruchomości w Kłaju.
W 2001 roku Gminna Spółdzielnia bierze udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kłaju.Spółdzielnia jako jedna z nielicznych firm z Gminy Kłaj na ten szczytny cel ufundowała wysoką nagrodę.
Rok 2007,  to dalsza modernizacja istniejących obiektów oraz  zakup nieruchomości w Targowisku  i uruchomienie w nim kolejnego sklepu Delikatesy Centrum a potem następnego w Stanisławicach.
Rok 2008 to już jubileusz 60-ciu lat funkcjonowania Spółdzielni.
Kolejne lata to ciężka praca i ciągła nauka poruszania się po trudnym i zmiennym rynku handlowym, szczególnie w kontekście nieustającej ekspansji super i hipermarketów wielkich zagranicznych sieci handlowych. Jednak wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania i wykorzystywanie doświadczenia pracowników i działaczy spółdzielczych  powoduje, że nasza Spółdzielnia jest mocnym  podmiotem gospodarczym o stabilnych podstawach ekonomicznych. Mamy 5o oddanych wysokokwalifikowanych pracowników, od lat  prowadzimy praktyczną naukę zawodu „sprzedawca”. Tradycją Spółdzielni jest aktywność społeczna, upowszechnianie postaw wspólnotowych.  Wspieramy organizacje pozarządowe, pomagamy lokalnym stowarzyszeniom sportowym, kulturalnym, kołom gospodyń wiejskich i innym. Tymi właśnie działaniami budujemy swój pozytywny wizerunek i podnosimy prestiż w środowisku, co przekłada się na liczbę i zadowolenie klientów,oraz rentowność Spółdzielni.