Rozmowa Prezes Zarządu SHU w Kłaju

Dlaczego w obszarze aktywnie wspieranym przez Spółdzielnie są lokalne inicjatywy kulturalno – sportowe?

Wspieranie organizacji pozarządowych jest głęboko zakorzenione w naszej długoletniej tradycji. Nasz statut oprócz działalności gospodarczej mówi także o aktywności społeczno-wychowawczej Spółdzielni.Możliwość pomocy lokalnym stowarzyszeniom sportowym, kulturalnym, kołom gospodyń i innym organizatorom imprez na terenie gminy jest kwestią bardzo istotną. Promujemy społeczne zaangażowanie, zbiorowy wysiłek i postawy wspólnotowe. My zyskujemy prestiż i pozytywny wizerunek wśród mieszkańców. Dobra współpraca i wsparcie imprez przekładają się na liczbę zakupów w naszych sklepach. Klient jest zadowolony, my jesteśmy zadowoleni. Tak krąg się zamyka.

W jakiej kondycji finansowej jest Spółdzielnia. Jak odczuwa stale rosnącą konkurencję na rynku?

Mimo konkurencyjnego otoczenia, w tym intensywnego rozwoju innych sieci  handlowych, nasza kondycja finansowa jest dobra. Nadal mamy stałych klientów. Jednak obserwujemy, podejmowaną przez nich  mniejszą ilość zakupów. Dodatkowymi przychodami w Spółdzielni jest wynajem lokali w budynkach Spółdzielczych, których jest 15 w Kłaju, Targowisku i Brzeziu.

Jak kształtuje się polityka kadrowa Spółdzielni? Jaki jest poziom zatrudnienia? czy będzie się ono zwiększać, czy przeciwnie zmniejszać?

Łącznie w naszych sklepach w Kłaju , Targowisku i Stanisławicach zatrudniamy 50 pracowników. W najbliższych miesiącach planujemy utrzymać taką ilość personelu. Nie będzie zatem ani zwolnień, ani zwiększania zatrudnienia. Prowadzimy szkolenia uczniów w zawodzie sprzedawca. Od roku 2015 chcielibyśmy zwiększyć liczbę uczniów głównie z terenu gminy Kłaj.

Nowy rok-nowe wyzwania. Co niesie 2015 rok? Jak będzie się rozwijać Spółdzielnia w gminie Kłaj?

W tym roku w obawie przed dalszym globalnym kryzysem nie planujemy znaczących inwestycji czy remontów. Nie chcemy również „działać na kredyt”, który w naszym przypadku jest szczególnie drogi. Życzylibyśmy sobie powtórzenia wyniku finansowego z ostatnich lat. utrzymania dobrej kondycji finansowej mieszkańców gminy i podobnej jak w latach ubiegłych liczby zakupów. Wówczas będziemy mogli na dotychczasowym poziomie inwestować w lokalne społeczne inicjatywy.

Branża jest wymagająca. Nie jest łatwo sprostać oczekiwaniom klientów co do poziomu cen, promocji, asortymentu, wyposażenia, jakości obsługi. Jak dostosować ofertę do zmiennych oczekiwań konsumentów?

Podmiotom działającym dzisiaj na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi nie jest łatwo. Zwłaszcza jeśli nie stoi za nimi potężny, zagraniczny kapitał i reklama w mediach. Aby istnieć musimy stale usprawniać swój model działania. Najnowsza zastosowana przez nas strategia to TOP-300. program ma na celu zmianę wizerunku cenowego naszych sklepów, tak by konsumenci postrzegali te sklepy jako atrakcyjne cenowo. Wprowadziliśmy nowe ceny dla najważniejszych towarów, które większość klientów zapamiętuje i na ich podstawie buduje obraz jako taniego bądź drogiego.

Uważni klienci widzą również permanentne zmiany w wyglądzie i w systemie identyfikacji wizualnej.

Dbamy o jak najlepszy wizerunek naszych sklepów, jako miejsc nie tylko atrakcyjnych cenowo ale i przyjaznych, z uporządkowaną przestrzenią. Stale inwestujemy w ich modernizacje, podnoszenie standardu wyposażenia i jakości obsługi klienta poprzez cykliczne szkolenia pracowników. ostatnio całkowity „remodeling” przeszedł sklep w Targowisku. Tam klienci mogą korzystać z zupełnie nowej przestrzeni. Zaś wśród najwyżej ocenionych przez naszą sieć jest sklep w Kłaju na 5 możliwych gwiazdek, właśnie tyloma może się chwalić. To nasza wizytówka.

Co wyróżnia Waszą ofertę?

promujemy i prowadzimy sprzedaż regionalnych wytwórców. Podstawowe produkty jak: pieczywo, ciasta, w tym legendarne kłajowskie pączki, wędliny, makarony to gama produktów rodzimych producentów.

Czy planujecie akcje zwiększające sprzedaż?

2015 jest dla nas rokiem Jubileuszu 67-lecia istnienia Spółdzielni. Z tej okazji planujemy wiele wydarzeń, akcji promocyjnych i rodzinnych pikników, Dzień Dziecka dla klientów naszych sklepów. W kalendarzu wyróżni się również data 1 lipca- Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Ale wszystkich niespodzianek nie będziemy teraz zdradzać.